Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

Video-Νυσταγμογράφημα

Η διερεύνηση του Ιλίγγου που προέρχεται από το Λαβύρινθο ή από άλλη αιτία διενεργείται με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα δοκιμασίας εκλύσεως νυσταγμού καταγραφής ηλεκτρονικά τόσο επί χάρτου όσο και ψηφιακά σε DVD μέσα από Video απεικόνιση-καταγραφή και προβολή σε οθόνη T.V. 36’’

 

Video: Ενδοτυμπανική έκχυση δεξαμθαζόνης με τοπική αναισθησία