Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

 

Ρινορραγία

 

 

 

Video: Απολίνωση Σφηνουπερωίου Αρτηρίας / Sphenopalatine Artery ligation

Εγχειρητικές εικόνες από την απολίνωση της Έσω Γναθιαίας και της Σφηνουπερωίου Αρτηρίας που είναι υπεύθυνη για σοβαρές και ακατάσχετες Ρινορραγίες. Η εγχειρητική αυτή μέθοδος σταματά άμεσα τη Ρινορραγία και έχει μηδενικό ποσοστό αποτυχίας. Είναι μια επέμβαση για την οποία έχω μεγάλη εμπειρία και αποτελεσματικότητα.

 

Εφόσον μια ρινορραγία δεν ελεγχθεί με τις πρώτες βοήθειες – καυτηρίαση ορατής αιμορραγικής κηλίδος – πωματισμός πρόσθιος ή και οπίσθιος, και εφόσον ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη του ασθενούς δείχνουν πρωιούσα πτώση, τότε επιβάλλεται χειρουργική επέμβαση, για επίσχεση της ρινορραγίας που χαρακτηρίζεται πλέον επικίνδυνη για τον ασθενή. Η διενεργούμενη χειρουργική επέμβαση, στοχεύει στην απολίνωση του βασικού αρτηριακού κλάδου της Εσω Γναθιαίας που κυρίως «αρδεύει» τη ρινική κοιλότητα αλλά παράλληλα γίνεται απολίνωση και των λοιπών κλάδων Μείζονος υπερωίου Σφηνοϋπερωίου, Υποδιαφραγματικής, κτλ. όπως επίσης και της Προσθίας και Οπισθίας Ηθμοειδούς αρτηρίας.

 

 

Εικόνα δεξιά: Πώς φαίνεται ενδοσκοπικά με High Definition Camera η σφηνοϋπερώιος αρτηρία, υπεύθυνη κατεξοχήν για τις σοβαρές ρινορραγίες.

 

Η επέμβαση για την Έσω Γναθιαία και τους κλάδους της διενεργείται δια του μέσου του ιγμορείου άντρου και για τις Ηθμοειδείς αρτηρίες με εξωτερική προσπέλαση παρά το Ριζόφριον.

Η απολίνωση των αρτηριών με ειδικά μεταλλικά κλιπς διενεργείται με γενική αναισθησία αλλά και με τοπική αναισθησία εάν τούτο απαιτείται.

Η όλη επέμβαση έχει ελάχιστες παρενέργειες είναι σχετικά ακίνδυνος, και απαλάσει άμεσα τον ασθενή από τους πωματισμούς με γάζες ή με «μπαλονάκια». Τα παραπάνω είναι επικίνδυνα σε επιβαρυμένα και ηλικιωμένα άτομα, αφού πέραν των τοπικών ουλών στο ρώθωνα ο μακροχρόνιος πωματισμός μπορεί να οδηγήσει και σε οξέωση ακόμα και σε θάνατο.

Ο εμβολισμός της έσω γναθιαίας και των κλάδων της είναι εναλλακτική λύση επίσης αλλά ενέχει τον κίνδυνο ενίοτε απόσπασης εμβόλων προς την εγκεφαλική ουσία με λίαν σοβαρές επιπτώσεις

Σε υποτροπιάζουσα ρινορραγία, προληπτικά ανάμεσα σε διαδοχικά επεισόδια, «εν ψυχρώ», είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε επιλεγμένα περιστατικά καυτηρίαση ή απολίνωση της Σφηνοϋπερωίου αρτηρίας ενδοσκοπικά με συμβατικό τρόπο ή με ειδικό LASER. Οι υπόλοιποι όμως κλάδοι της Έσω Γναθιαίας που προαναφέραμε δεν αναγνωρίζονται διαρινικά-ενδοσκοπικά, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επίσχεση ρινορραγίας εάν και αυτές συμμετέχουν συνολικά στο πρόβλημα.

 

 

Εικόνες: Χειρουργική ανατομική των  κλάδων της έσω γναθιέας - σφηνοϋπερωίου ανιούσης φαρυγγικής και μείζονος υπερωίου / κλάδοι που ευθύνονται για ρινορραγίες. Σε αυτόν τον ανατομικό χώρο γίνεται η επέμβαση για απολίνωση των αιμορραγούντων αγγείων. 

 

Ο χειρισμός γενικά της ρινορραγίας απαιτεί μεγάλη εμπειρία και γνώση από τον θεράποντα προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό σοβαρότητας της ρινορραγίας και παράλληλα να είναι ικανός να εφαρμόσει κατά πράξη και περίπτωση εναλλακτικά όλες τις μεθόδους επίσχεσης της ρινορραγίας, με το απλό κλασσικό ταμπόν, τα σύγχρονα αιμοστατικά υλικά, αλλά και με επιδέξιο χειρισμό σύγχρονων συσκευών που στοχεύουν στη διαρινική καυτηρίαση του αιμορραγούντος αγγείου σε επιλεγμένα περιστατικά.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video αριστερά: ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ - Χειρουργική και άμεσα αποτελεσματική επίσχεση (σταμάτημα) σοβαρής Ρινορραγίας με Απολίνωση της Έσω Γναθιαίας και των κλάδων της, Σφηνουπερωίου και Ανιούσας Υπερωίου" Η μέθοδος είναι η πλέον ασφαλέστερη χωρίς παρενέργειες και επιτυγχάνεται η οριστική επίσχεση της ενδεχόμενης Ρινορραγίας τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα με την τοποθέτηση Clips αιμόστασης από Tandalium 

Video δεξιά: ρινορραγια 

 

 

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει απλό Γαλβανοκαυτήρα, Διπολική Διαθερμία, Ραδιοσυχνότες , Υπέρηχο, Κρυοπηξία, και τέλος Dioded LASER. Με τις παραπάνω συσκευές είναι εξοπλισμένο το Ιατρείο.

 

Video αριστερά και δεξιά: Εγχειρητικές εικόνες από την απολίνωση της Έσω Γναθιαίας και της Σφηνουπερωίου Αρτηρίας που είναι υπεύθυνη για σοβαρές και ακατάσχετες Ρινορραγίες. Η εγχειρητική αυτή μέθοδος σταματά άμεσα τη Ρινορραγία και έχει μηδενικό ποσοστό αποτυχίας. Είναι μια επέμβαση για την οποία έχω μεγάλη εμπειρία και αποτελεσματικότητα.