Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

Καρκίνος Λάρυγγος

 

 

LASER Λάρυγγος - Καρκίνος Λάρυγγος

Δέκα ημέρες μετά την αφαίρεση με L.A.S.E.R. της Υπεργλωττιδικής
μοίρας με του Λάρυγγος με διατήρηση των γνήσιων φωνητικών χορδών
και επομένως της ομιλίας -Supraglottic Laryngectomy

 

 

 

 

 

las1

 

Η μακρόχρονη παράδοση της ΩΡΛ Κλινικής του «Ευαγγελισμού» με τη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγος και όχι μόνον, μου κληροδότησε αφενός μεν πλούσιο υλικό με Καρκίνο Λάρυγγος όσο και πρωτοπόρες εγχειρητικές τεχνικές στη δεκαετία του 1970 -1980 παράλληλα όμως και βαθιά ογκολογική γνώση που απέκτησα από τους δασκάλους μου στην ΩΡΛ κλινική του Ευαγγελισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες: Narrow Band Imaging (N.B.I.)  

"Κύστη  Λάρυγγος με  και  χωρίς  NBI (μπλε-πρασινο  χρώμα  λαρυγγοσκοπικής  εικόνας)"

   Τι  είναι  το  NBI;

Επαναστατική  σύγχρονος  τεχνολογία  με  High  Definition  Camera  που  μπορεί  να  απεικονίσει  αν  ένας  πολύποδας  ή  ένας  όγκος  είναι  καλοήθης  ή  καρκίνος  χωρίς  να  χρειάζεται  έτσι  βιοψία. Είναι  όμως  σίγουρα  ένδειξη  ότι  έχουμε  βλάβη  και  σίγουρα  θα  χρειαστεί  ιστολογική  επιβεβαίωση  με  λήψη  ιστοτεμαχιδίου  είτε  με  τοπική  είτε  με  γενική  αναισθησία. Με  αυτό  το  μηχάνημα  της  σύγχρονης  τεχνολογίας  είναι  εξοπλισμένος  ο  Ενδοσκοπικός Πύργος   του  Ιατρείου" 

Στη δεκαετία του ’80 μετά από επανειλημμένα Courses και Workshops στην Ευρώπη και στην Αμερική άρχισα σταδιακά να αντικαθιστώ τις ανοιχτές εξωτερικές επεμβάσεις με ανάλογες επεμβάσεις διαστοματικά με LASER CO2 και απεφεύγετο έτσι η τραχειοστομία, μία πολύ απαραίτητη μεν αλλά δυσάρεστη για τον ασθενή εγχειρητική πράξη.

 

 

 

Video πάνω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ2 - Ένδειξη για επιτυχή αντιμετώπιση με LASER  

Video κάτω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Στάδιο Τ2 - ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΗΤΙΚΑ - Εκτομή καρκίνου Λάρυγγος Τ1-Τ2 Φωνητικης Χορδης με LASER. Μετά από 24 ώρες ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του.  

 

Εν αρχή, η χειρουργική εμπλοκή με καρκίνο του λάρυγγος με LASER αφορούσε πρώιμες καρκινικές βλάβες. Με την πάροδο όμως του χρόνου και τη συσσωρευόμενη εμπειρία, η χειρουργική με LASER εφαρμόστηκε επιτυχώς και σε προχωρημένους καρκίνους του λάρυγγα σταδίου Τ2,Τ3,και σε επιλεγμένα περιστατικά Τ4. Περισσότερα από 1500 περιστατικά έχουν χειρουργηθεί επιτυχώς με LASER τα τελευταία είκοσι-πέντε χρόνια.

Για την διαχείρηση ασθενών με καρκίνο του λάρυγγος ειδικά απαιτειται ένας σύγχρονος video-ενδοσκοπικός εξοπλισμός για ακριβή εντοπισμό και σταδιοποίηση προεγχειρητικά της καρκινικής βλάβης. Επί τη βάσει αυτών απεικονιστικών ευρημάτων θα σχεδιαστεί η ακριβής επέμβαση.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Video πάνω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Τ4 - Προεγχειρητικη Λαρυγγοσκοπικη εικονα με Καρκινο Λαρυγγος Τ3 - Τ4 καρκινος Λαρυγγος. Είναι δυνατή η εκτομή του καρκίνου με LASER χωρίς τραχειοστομία και χωρίς εξωτερική προσπέλαση. T3- T4 Ca of Larynx  

Video κάτω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - Μετεγχειρητικη εικονα μερικης Λαρυγγεκτομης με L.A.S.E.R. για Τ3 καρκινο Λαρυγγος - Ca T3 Partial L.A.S.E.R. Laryngectomy 

 

 

Είναι απαραίτητη επίσης η περιοδική μελλοντικά video-απεικονιστικά του χειρουργημένου ασθενούς προκειμένου να εκτιμούμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της θεραπείας και να προφθάσουμε έγκαιρα τυχούσα υποτροπή στο εγχειρητικό πεδίο. Όλα αυτά τα προαναφερθέντα απεικονιστικά στοιχεία καταγράφονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενούς τουλάχιστον για μία πενταετία που επιβάλλεται από τη διεθνή βιβλιογραφία Παράλληλα όμως με τη νέα τεχνική απαιτείται εξοικίωση διεγχειρητικ.ά των χειρισμών της ακτίνας LASER που από μόνη της δεν είναι ‘μαγικό’ εργαλείο αλλά χρειάζεται βαθειά ογκολογική γνώση από τον θεράποντα όπως επίσης και Υψηλό βαθμό επιστημονικών γνώσεων, και την ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά κάθε περίπτωσης με καρκίνο ξεχωριστά.

 

 

Video πάνω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Τ4 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ LASER EKTOMH - Καρκινος Υπεργλωττιδικος και Απιοειδούς αριστερα - Supraglottic Ca and Pyriform Sinus. Αποτελεί την πλέον δύσκολη εκτομή καρκίνου λάρυγγος με LASER πλην όμως αποφεύγεται έτσι η ολική αφαίρεση του Λάρυγγος και η μόνιμη αυτονόητα τραχειοστομία. Ο ασθενής κατόπιν αυτού διατηρεί την ομιλία του και δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες ή άλλα βοηθήματα  

Video κάτω:ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Υ4 ΔΕΞΙΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ LASER ΕΚΤΟΜΗ - Καρκινος απιοειδούς και Υπεργλωττιδικής μοιρας Λαρυγγος Μετεγχειρητικη εικονα Υπεργλωττιδικης L.A.S.E.R. Λαρυγγεκτομης.Αποτελεί την πλέον δύσκολη εκτομή καρκίνου λάρυγγος με LASER πλην όμως αποφεύγεται έτσι η ολική αφαίρεση του Λάρυγγος και η μόνιμη αυτονόητα τραχειοστομία. Ο ασθενής κατόπιν αυτού διατηρεί την ομιλία του και δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες ή άλλα βοηθήματα - Supraglottic L.A.S.E.R. Laryngectomy and pyriform sinus resection

 

Πιθανές υποτροπές του καρκίνου, επιπλοκές αλλά και εναλλακτικές συνδυαστικές θεραπευτικές επιλογές, πρέπει να τις κατέχει σε βάθος κάθε θεράπων. Η διαχείριση του καρκίνου του λάρυγγα είναι σοβαρή υπόθεση και θα πρέπει να προσφέρει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη στον ασθενή αλλά τη μεγιστοποίηση της μακρόχρονης επιβίωσής του και την αποτροπή μετάστασης.

Η χειρουργική με LASER λοιπόν δεν παρακάμπτει ούτε αναιρεί την ολοκληρωμένη ογκολογική σκέψη για τη διαχείριση του ασθενούς με καρκίνο στο λάρυγγα ή και στο στοματοφάρυγγα ή και στον υποφάρυγγα.

Πρωτοπόρες εξάλλου παγκοσμίως πανεπιστημιακές κλινικές όπως αυτή του Marbourg στη Γερμανία με έχουν περιλάβει στα εκπαιδευτικά Workshops σαν εκπαιδευτή αναγνωρίζοντας την εμπειρία μου μέσα από τις δημοσιεύσεις μου και τις παρουσιάσεις μου στα διεθνή συνέδρια σχετικά με τη LASER χειρουργική στον καρκίνο του λάρυγγα.

 

 

Video πάνω: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ (ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ) - Ca of Pyriform Sinus preoperative - Καρκίνος Απιοειδούς βοθρίου Λάρυγγος προεγχειρητικά, που αφαιρέθηκε με laser διαστοματικά και απεφεύχθη ολική λαρυγγεκτομή και μόνιμη τραχειοστομία -- Ca Pyriform Sinus prioperative 

Video κάτω: Καρκίνος Λάρυγγος - Καρκίνος Λάρυγγος -- Βάσης Γλώσσας -- Ανεγχείρητος (Χημειοακτινοθεραπεία)

 

 

 

 

 

valvida1

Βαλβίδα Ομιλίας μετά από Λαρυγγεκτομή