Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

Εκκόλπωμα Zenker: Θεωρείται μεγίστη επιτυχία η ενδοστοματική χειρουργική με LASER του εκκολπώματος αποφεύγοντας εξωτερικές προσπελάσεις με επισφαλή αποτελέσματα. Η εμπειρία και εδώ είναι θετική.

Προ  και  μετά την  επέμβαση   με  L.A.S.E.R.  CO2

 

(Φωτογραφία αριστερά: Πριν / δεξιά: Μετά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΥΣΦΑΓΙΑ

 

 

 

 

 

Ανω  στόμιο  Οισοφάγου- Δυσφαγία από  προπέτεια  σπονδύλου 

 

 JP1  JP5