Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

Αμυγδαλεκτομή – Αδενοτομή:

Παρ’όλον ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι από τις πρώτες που μαθαίνει να διενεργεί ένας ειδικευόμενος , εν τούτοις , κατ’ επανάληψη δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές και απρόβλεπτα από μετεγχειρητικές αιμορραγίες και μάλιστα πολλές φορές, λίαν σοβαρές. Ίσως είναι οι μόνες επεμβάσεις για τις ποίες ο χειρουργός δεν ‘ κοιμάται ‘ και τόσο ήσυχα για τις πρώτες δέκα μετεγχειρητικές ημέρες, πράγμα που δεν συμβαίνει για πολύ πιο σοβαρές και πολύωρες επεμβάσεις που διενεργούνται από έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

Τόσον η εμπειρία όσον και η αξιοποίηση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας ελαχιστοποιούν τα διενγχειρητικά συμβάματα και μετεγχειρητικές επιπλοκές με την χρήση κατά πράξη και περίπτωση διπολικής διαθερμίας μαχαιριδίου υπερήχου SHAVER, COMPLATION , και τελευταία με LASER

 

Video: Αμυγδαλεκτομή