Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

Αμυγδαλεκτομή – Αδενοτομή:

Παρ’όλον ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι από τις πρώτες που μαθαίνει να διενεργεί ένας ειδικευόμενος , εν τούτοις , κατ’ επανάληψη δημιουργούνται προβλήματα πολλές φορές και απρόβλεπτα από μετεγχειρητικές αιμορραγίες και μάλιστα πολλές φορές, λίαν σοβαρές. Ίσως είναι οι μόνες επεμβάσεις για τις ποίες ο χειρουργός δεν ‘ κοιμάται ‘ και τόσο ήσυχα για τις πρώτες δέκα μετεγχειρητικές ημέρες, πράγμα που δεν συμβαίνει για πολύ πιο σοβαρές και πολύωρες επεμβάσεις που διενεργούνται από έναν ωτορινολαρυγγολόγο.

 

εικόνα κάτω: Οξεία Αμυγδαλίτιδα

 oxeia amigdalitida

 

ami1ami2

Αμυγδαλή – Λέμφωμα  Αμυγδαλής. Μονόπλευρη  διόγκωση  Αμμυγδαλής – Υποδηλώνει  Νεόπλασμα ή  Λέμφωμα  ή  Καρκίνο  Αμυγδαλής

 

Τόσον η εμπειρία όσον και η αξιοποίηση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας ελαχιστοποιούν τα διενγχειρητικά συμβάματα και μετεγχειρητικές επιπλοκές με την χρήση κατά πράξη και περίπτωση διπολικής διαθερμίας μαχαιριδίου υπερήχου SHAVER, COMPLATION , και τελευταία με LASER

Video: Αμυγδαλεκτομή

 

Video: Θήλωμα αμυγδαλής. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα

 

Διάνοιξη περιαμυγδαλικών - παραφαρυγγικών αποστημάτων 

 

 periam1
Σωστό

 periam2

Λάθος

 periam3

Λάθος

 periam4

Σωστό

 periam5

Σωστό

 periam6

Σωστό