Σπύρος Κ. Παπασπύρου M.D Ph.D

 

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

 

Α.Ε Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εικονική Περιήγηση στο Ιατρείο

ΧΟΝΔΡΟΣΑΡΚΩΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ - ΚΡΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΧΟΝΔΡΟΥ

 

Ανάλογα τα προεγχειρητικα, ακτινολογικα ευρήματα το νεόπλασμα αυτό που βλέπετε μπορεί να αφαιρεθεί ή Ενδοστοματικά με L.A.S.E.R. CO2 ή με Εξωτερική προσπέλαση.
Η πρόγνωση γενικά είναι πάρα πολύ καλή σε ό,τι αφορά την επιβίωση του ασθενούς