Ειδικές Διαγνωστικές δυνατότητες - Εργαστήριο ιατρείου

ΩΡΛ - Εργαστήριο: Μέσα σε ξεχωριστό χώρο παρέχεται η δυνατότητα διαγνωστικών πράξεων με σύγχρονα μηχανήματα για διερεύνηση