Παρωτίδα

Όγκος Παρωτίδας - Παρωτιδεκτομή - Χειρουργική Σιελογόνων Αδένων

Τόσον με τη χειρουργική του Υπογναθίου αδένος, (συνηθισμένη πάθησή του, η Σιελολιθίαση) και με τη χειρουργική της Παρωτίδος για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις όγκους υπάρχει μεγάλη εμπειρία και υπό την καθοδήγηση ηλεκτρονικού νευροδιεγέρτη έχουν ελαχιστοποιηθεί οι επιπλοκές από το Προσωπικό Νεύρο που διέρχεται μέσα στον ανατομικό αυτό χώρο.

 
 
 
 
Video: Παρωτιδεκτομές - Λεμφογαγγλιακός Καθαρισμός Τραχήλου