Αιμορραγίες απο Redu-Ossler

Η Redu-Ossler είναι μία δυσίατη πάθηση που χαρακτηρίζεται από εμφάνιση πολλαπλών μικροαγγειακών δυσπλασιών κυρίως στο βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας και στο στοματοφάρυγγα. Οι ασθενείς υποφέρουν από συχνές μικροαιμορραγίες οι οποίες πολλές φορές εξελίσσονται σε σοβαρές αιμορραγίες και δεν ελέγχονται εύκολα με τα συνήθη μέσα. Έχουν δοκιμασθεί πάρα πολλές συσκευές καυτηρίασης των αιμορραγικών κηλίδων, όπως διπολική διαθερμία, ραδιοσυχνότητες, κρυοπηξία, και τέλος διοδικό LASER. Τόσον από την προσωπική μου εμπειρία, όσον και από τα βιογραφικά δεδομένα καταδεικνύεται ότι το LASER είναι το πλέον αξιόπιστο. Ειδικότερα είναι δυνατόν με σύγχρονες κάμερες video - ενδοσκόπησης (μεγέθυνση x 100 φορές) να στοχοποιήσουμε και να εξουδετερώσουμε με το LASER ακριβώς τις υπεύθυνες εστίες αιμορραγίας. Η αποτελεσματικότητά του οφείλεται στην επιλεκτική απορρόφησή του από το ερυθρό χρώμα της αιμογκλομπουλίνης.

 
Video: Ρινορραγία -- Redu Ossler
 

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα του LASER είναι ότι μπορεί να καυτηριάζει περιοχικές αιμορραγικές βλάβες του ενός χιλιοστού αλλά και υποβλεννογόνια χωρίς να καταστρέφει το γειτνιάζον Βλεννογονικό παρέγχυμα. Οι προαναφερθείσες συσκευές στερούνται αυτού του πλεονεκτήματος κατά την καυτηρίαση των αιμορραγικών κηλίδων καταστρέφουν και σημαντικό πέριξ παρένχυμα. Χάρις στην ιδιαιτερότητα του LASER είναι δυνατόν ταυτόχρονα και σε μία συνεδρία να διενεργήσουμε δεκάδες καυτηριάσεις με την ειδική εύκαμπτη ίνα.

Σε σοβαρές ρινορραγίες που δεν επίσχενται με LASER τότε εναλλακτική πρόταση είναι ο εκλεκτικός αρτηρικός εμβολισμός ομόπλευρα ή και ετερόπλευρα. Εάν και αυτή η θεραπευτική προσέγγιση δεν αποδώσει, τότε καταφεύγουμε σε χειρουργική απολίνωση με μεταλλικά κλίπς της έσω γναθιαίας αρτηρίας και των κλάδων που αρδεύουν τη ρινική κοιλότητα. Για την προαναφερόμενη χειρουργική επέμβαση υπάρχει σημαντική εμπειρία με λίαν θετικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τον εμβολισμό, εδώ απαιτείται ειδικός ακτινολόγος επεμβατικός.