Ιατρικές Υπηρεσίες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Έχω αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρία με Χειρουργική με Laser διαστοματικά για αντιμετώπιση του Καρκίνου του Λάρυγγος για 20 και πλέον έτη, με περιστατικά που ξεπερνούν τα 1.700.

Επίσης έχω εμπειρία στην χειρουργική αντιμετώπιση καρκίνου της γλώσσας, στοματοφάρυγγα και υποφάρυγγα τόσο με συμβατικές κλασικές μεθόδους όσο και με Laser. Με τη διαστοματική χειρουργική με CO2 Laser έχω επίσης μεγάλη εμπειρία για την αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων Στοματοφάρυγγα, Υποφάρυγγα, Λάρυγγα, όπως είναι εκτομή Γλωσσικής αμυγδαλής άμφω, για σοβαρές αποφρακτικές άπνοιες, θηλώματα λάρυγγος (HPV) και επιλεγμένα περιστατικά με τραχειακή στένωση.

Για την τραχειακή στένωση έχω ιδιαίτερη εμπειρία επίσης και έχω αντιμετωπίσει αρκετές περιπτώσεις τόσο με Conservative treatment όσο και με τελικοτελική αναστόμωση τραχείας στην υπογλωττιδική περιοχή.

Επίσης ιδιαίτερη εμπειρία έχω στην αποκατάσταση της αναπνοής με οπισθία χορδοτομή με Laser σε περιπτώσεις παραλύσεως των φωνητικών χορδών ιδιως μετά από θυρεοειδεκτομή.

Σε ότι αφορά τις επίμονες Ρινοραγίες που δεν είναι δυνατή η επίσχεσή τους με συμβατικά μέσα, είμαι ικανός να φέρω επιτυχώς εις πέρας την δια του ιγμόρειου απoλίνωση της έσω Γναθιαίας της Σφηνοϋπερωίου αρτηρίας με οριστική επίσχεση της αιμορραγίας.

Κατέχω σε σημαντικό βαθμό την Xειρουργική Oγκολογία Kεφαλής και Tραχήλου που εκτός του καρκίνου του Λάρυγγα, αφορά τον Τράχηλο (Neck Dissection) – Παραφαρυγγικό χώρο, τους σιελογόνους αδένες τόσο για καλοήθη όσο και για κακοήθη νεοπλάσματα ιδίως της παρωτίδας.

Καλύπτω χειρουργικά ευρύτατη γκάμα παθήσεων που αφορούν την Xειρουργική του μέσου ωτός (χρόνια ωτίτιδα με ή χωρίς χολοστεάτωμα, διάτρηση τυμπάνου), όπως επίσης και την αντιμετώπιση βαρηκοΐας από Ωτοσκλήρυνση έχοντας εμπειρία τόσο με συμβατικά μικροεργαλεία όσο και με Laser.

Έχω επίσης εμπειρία στην τοποθέτηση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων τα τελευταία 5 χρόνια σε ασθενείς με βαριά απώλεια ακοής.

Τέλος, έχω σημαντική εμπειρία στην Π α ι δ ο χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή σε ό,τι αφορά ιδίως την Ωτοχειρουργική αλλά και την αντιμετώπιση των επιπλοκών της ωτίτιδος(χολοστεάτωμα, μαστοειδίτιδα), αλλά και στην τρέχουσα παιδοχειρουργική, Αμυγδαλεκτομή, Αδενοειδεκτομή, τοποθέτηση Σωληνίσκων στη τυμπανική μεμβράνη, Choanal ατρησία, διατομή χαλινού γλώσσης κλπ.

  

Θεραπευτική Χειρουργική αποτελεσματικότητα στις παρακάτω παθήσεις

Κάνοντας 'κλικ' σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες μπορείτε να δείτε εικόνες,

καθώς και video από το YouTube