Εξοπλισμός Ιατρείου

 
ΩΡΛ Αθήνα - Καθηγητής Σπύρος Παπασπύρου
 
 
Eξεταστήριο
 
 
DVD λήψης από διαγνωστικές ή και μικροχειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στο ιατρείο, το οποίο δίδεται στον ασθενή
 
 
Αίθουσα ανάνηψης και θεραπειών
 
 
 
 
 
 

Εξοπλισμός
Ενδοσκόπια άκαμπτα (Ρινοσκόπια, Λαρυγγοσκόπια)
Εύκαμπτο Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο
Χειρουργικό Ωτομικρισκόπιο με camera