Πολυποειδεκτομή Ρινικών Κοιλοτήτων και Παραρίνιων Κόλπων

Ενδοσκοπική πολυποειδεκτομή ρινικών κοιλοτήτων και παραρίνιων κόλπων - F.E.S.S.

Η παθοφυσιολογία των πολυπόδων στις ρινικές κοιλότητες και στα παραρίνια δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Αρκετοί πάντως από τους ασθενείς με πολύποδα στη μύτη έχουν αλλεργικό υπόστρωμα και ακόμη ένα μικρότερο ποσοστό παράλληλα με τους πολύποδες στη μύτη και στα παραρίνια αναφέρει και κρίσεις βρογχικού άσθματος.

Κατά κανόνα, οι πολύποδες αυτοί που δημιουργούν απόφραξη της αναπνοής, κακουχία περιοχική και συχνά καταροή είναι καλοήθεις ιστολογικά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πολυποειδών σχηματισμών που αναπτύσσονται στην ως άνω περιοχή οι οποίοι είναι κακοήθεις και συνήθως αναπτύσσονται μονόπλευρα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η βιοψία και η ιστολογική εξέταση στην προκειμένη περίπτωση. Ο έμπειρος ιατρός είναι σε θέση να διακρίνει εν πολλοίς μέσα από ενδοσκοπική εξέταση εάν ο πολύποδας είναι καλοήθης ή κακοήθης.

Επειδή οι πολύποδες είναι δυνατόν να αναπτύσσονται όχι μόνον στη ρινική κοιλότητα αλλά και στις Παραρίνιες κοιλότητες, (Ιγμόρια άντρα, Μετωπιαίοι Κόλποι, Πρόσθια - Οπίσθια Ηθμοειδή, και Σφηνοειδή Κόλπο) απαιτείται προεγχειρητικά αξονική τομογραφία παραρινίων κόλπων με στεφανιαίες τομές προκειμένου να καταγραφεί η έκταση των πολυπόδων στους παρακείμενους κόλπους και να σχεδιαστεί η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση της πολυποδιάσεως. Οι πολύποδες στη μύτη που αποκαλύπτονται με την απλή ρινοσκόπιση ή με ενδοσκόπιο ή με μικροσκόπιο συνήθως είναι η κορυφή του παγόβουνου και δεν πρέπει η χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων να περιορίζεται μόνον στην αφαίρεση των ρινικών πολυπόδων.

Η σύγχρονη ρινοχειρουργική μας προσφέρει μια πλούσια ‘φαρέτρα’ με σύγχρονα ενδοσκοπικά εργαλεία που προσφέρουν πολύ καλή ορατότητα και ασφαλή διεγχειρητική πορεία. F.E.S.S. ( Functional Endoscopic Sinus Surgury – Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική των παραρινίων).

Έχει καθιερωθεί κατά τα τελευταία έτη η χειρουργική τόσον της ρινικής κοιλότητος όσον και των παραρινίων κοιλοτήτων όχι μόνον για πολυποδίαση αλλά και για άλλες ειδικότερες παθήσεις της περιοχής. Σήμερα χειρουργούμε πλέον με την καθοδήγηση ενδοσκοπίων τελευταίας τεχνολογίας δια των οποίων επιτυγχάνεται πανοραμική εικόνα, υψηλή ευκρίνεια και με ενδοσκόπια διαφόρων μοιρών γωνιώσεως επεμβαίνουμε και σε ανατομικά πεδία που ήταν δυσπρόσιτα στο παρελθόν.

Η εξέλιξη της χειρουργικής επέμβασης αποτυπώνεται σε ένα συνεχές Μonitoring και επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό αποδοτικότερη και ασφαλέστερη συνεργασία μεταξύ της χειρουργικής ομάδας (Α΄ χειρουργός, Β΄ χειρουργός, Αναισθησιολόγος, Εργαλιοδότρια Αδελφή). Ενίοτε, πέραν των ενδοσκοπίων, T.V. Monitor, κτλ. Απαιτείται και πλοήγηση με ειδικό ακτινολογικό μηχάνημα.( Navigator).

Video: Αφαίρεση ευμεγέθους Νεανικού Ρινοινώματος από το ρινοφάρυγγα.
Video: ΚΡΥΟΠΗΞΙΑ. Εκτεταμένο υποτροπιάζον ενδοφυτικό θήλωμα ρινός.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο