Ενδοσκοπική Υποφυσεκτομή

Η μακρόχρονη συνεργασία μου με την Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Ευαγγελισμού μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλακώ χειρουργικά στη διενέργεια Υποφυσεκτομής αλλά και άλλων καλοήθων και κακοήθων όγκων από την περιοχή αυτή της βάσεως του εγκεφάλου μαζί με συναδέλφους της Νευροχειρουργικής Κλινικής. Αυτή η συνεργασία εξακολουθεί να υπάρχει μετά την ανακήρυξή μου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσημα ως Επιστημονικού Συνεργάτου της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ευαγγελισμού.

Η Υποφυσεκτομή για να διενεργηθεί, θα πρέπει να διανοιχθεί διαρινικά ο "προθάλαμος" της υπόφυσης που δεν είναι άλλος από τον Σφηνοειδή Κόλπο.

Ο Σφηνοειδής Κόλπος είναι ο πλέον δυσπρόσιτος κόλπος από τις παραρίνιες κοιλότητες και είναι ένας ανατομικός χώρος που εφάπτεται με τη βάση του κρανίου και τον εγκέφαλο έχοντας αριστερά και δεξιά του την έσω καρωτίδα και το οπτικό νεύρο. Ως εκ τούτου, η προσπέλασή του απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία στη Ρινοχειρουργική.

 
 

 
 

 
Αδένωμα Υπόφυσης / Ένδειξη για Διαρινική υποφυσεκτομή
 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο