Θηλώματα Λάρυγγα

Τα θηλώματα λάρυγγος είναι μία πάθηση που ταλαιπωρεί τόσο τους ασθενείς όσο και τους χειρουργούς ειδικότερα που χρησιμοποιούν κλασσικά μεταλλικά εργαλεία για τη χειρουργική αφαίρεσή τους αφού πολύ σύντομα υποτροπιάζουν και απαιτούν πολλαπλές και επαναληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η χειρουργική με LASER CO2 στα χέρια έμπειρων χειρουργών ελαχιστοποιεί την πιθανότητα υποτροπής.

Καρκίνος Σταφυλής - Uvula Carcinoma. HPV θήλωμα σταφυλής που μεταλλάχθηκε σε καρκίνωμα σταφυλής.
(Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα).
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο HPV (Ιός κονδυλωμάτων) - Εντόπιση στην στοματική κοιλότητα στην Σταφυλή
Πολύποδας-θήλωμα HPV φωνητικής χορδής, Σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο

Παρ’ όλο ότι τα θηλώματα έχουν μακροσκοπικά και ιστολογικά καλοήθη συμπεριφορά, λόγω της συνυπάρξεως εντός των θηλωμάτων του ιού HPV θα πρέπει να λαμβάνεται τούτο σοβαρά υπόψιν για την μελλοντικά καρκινική εξαλλαγή των θηλωμάτων.

 
 
Video: ΘΗΛΩΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ (HPV) LASER ΕΚΤΟΜΗ - Αριστερα μερικη L.A.S.E.R. εκτομη για Θήλωμα Λαρυγγος - μετεγχειρητική εικόνα
Video: Θήλωμα Αμυγδαλής (Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα): Αφαίρεση με CO2 Laser
Video: Θήλωμα Αμυγδαλής (Σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα): Αφαίρεση με CO2 Laser
Κύστη Θυρεογλωσσικού Πόρου