Στενώσεις τραχείας - τραχειο και φαρυγγοδερματικά συρίγγια

Από τη δεκαετία του ’80 έχω ευαισθητοποιηθεί στα θεραπευτικά διλήμματα που αφορούν τις στενώσεις της τραχείας.

Το 1980 είχα την τύχη να βρίσκομαι στο Mass Eye and Ear Infirmary στη Βοστόνη όπου στεγαζόταν η Πανεπιστημιακή Ω.Ρ.Λ. Κλινική του Harvard. Επικεφαλής στο Τμήμα Head & Neck Surgery ήταν ο καθηγητής W. Montgomery που έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στις στενώσεις τραχείας, στα τραχειοοισοφαγικά και στα φαρυγγοδερματικά συρίγγια.

Video αριστερά: TRACHEAL STENOSIS / ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ - Αφαίρεση τεσσάρων εστενωμένων ημικρικίων και τελικοτελική αναστόμωση
Video δεξιά: ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ / TRACHEAL STENOSIS - Διάγνωση - Τοπογραφική ακριβής εκτίμηση της στενώσεως της τραχείας με εύκαμπτο βίντεο - ενδοσκόπιο

Για τη συντηρητική αντιμετώπιση σε πρώτη φάση των παραπάνω σοβαρών προβλημάτων είχε επινοήσει και σχεδιάσει πλειάδα προθέσεων από σιλικόνη κυρίως τις οποίες η παγκόσμια ΩΡΛ κοινότητα αποδέχτηκε και εφαρμόζει επί τριάντα και πλέον χρόνια. Οι πιο γνωστές προθέσεις είναι το T-Tube Montgomery για τις στενώσεις της Τραχείας, το Tracheal Cannula για διατήρηση του Τραχειοστόματος, και το Salivary Tube για τα φαρυγγοδερματικά και τα Τραχειοοισοφαγικά συρίγγια, μικρός αριθμός των οποίων περιορίζεται στο ελάχιστο και δεν χρειάζεται πλαστική χειρουργική αποκατάσταση και η οποία θα είναι πιο επιτυχής σε δεύτερο χρόνο εάν και εφ’ όσον χρειαστεί, αφού τοπικά θα έχει εξυγιανθεί το συρίγγιο.

Η μακρόχρονη θητεία μου στον «Ευαγγελισμό» ως Διευθυντού της ΩΡΛ Κλινικής με έφερε κατ’ επανάληψη σε θεραπευτικές προκλήσεις απέναντι σε πολλά περιστατικά με στενώσεις τραχείας λόγω κυρίως αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων που συνεπάγεται κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μακροχρόνια διασωλήνωση, ή τραχειοστομία και νοσηλεία σε Εντατικές Μονάδες.

 
 
Video: ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ / TRACHEAL STENOSIS - Διάγνωση - Τοπογραφική ακριβής εκτίμηση της στενώσεως της τραχείας με εύκαμπτο βίντεο - ενδοσκόπιο

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε στένωση τραχείας διαβαθμιζόμενης από ήπια στένωση λόγω ανάπτυξης συνδετικού ιστού τοπικά, ή σε πλέον σοβαρές στενώσεις λόγω μερικής ή ολικής εμπλοκής του χονδρίνου σκελετού της τραχείας. Μεγάλη σημασία για την ακριβή εκτίμηση της τοπογραφίας της στένωσης και της σοβαρότητος της βλάβης έχει η προεγχειρητική ακτινολογική απεικόνιση με Digital Endoscopy, 3D C.T. Scan όσο και η Video ενδοσκόπηση με εύκαμπτο Ρινοφαρυγγο - Λαρυγγοσκόπιο υψηλής ευκρίνειας (High Definition).

Υπάρχει σημαντική εμπειρία για την αντιμετώπιση όχι μόνον ήπιων στενώσεων με τη χρήση προθέσεων ή και LASER αλλά και πιο σοβαρές επεμβάσεις όπως είναι αυτές της αφαίρεσης 4 έως 5 ημικρικίων από την πάσχουσα τραχηλική τραχεία και τελικοτελική αναστόμωση.

 
 
T-Tube Montgomery Νάρθηκες
 
 
Κύστη Θυρεογλωσσικού Πόρου