Ηλεκτρονυσταγμογράφημα

Η διερεύνηση του Ιλίγγου που προέρχεται από το Λαβύρινθο ή από άλλη αιτία διενεργείται με τα πλέον σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα δοκιμασίας εκλύσεως νυσταγμού καταγραφής ηλεκτρονικά τόσο επί χάρτου όσο και ψηφιακά σε DVD μέσα από Video απεικόνιση-καταγραφή και προβολή σε οθόνη T.V. 36’’

Video: Ενδοτυμπανική έκχυση δεξαμθαζόνης με τοπική αναισθησία
 
 
Video: Ενδοτυμπανική έκχυση δεξαμθαζόνης με τοπική αναισθησία
Video: Θεραπευτική αντιμετώπιση ιλίγγου, εμβοών και οξείας κώφωσης σε επιλεγμένα περιστατικά στο ιατρείο