Εργαστήριο Διάγνωσης Βαρηκοϊών

Στους χώρους του Ιατρείου υπάρχει Ειδικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διάγνωσης Βαρηκοϊών με αξιόπιστη πρόταση εφ’ όσον τούτο ενδείκνυται, για το κατάλληλο ακουστικό βαρηκοΐας προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη αγορά ενός οποιουδήποτε ακουστικού βαρηκοΐας το οποίο τελικά παραμένει εν αχρηστία ‘στο συρτάρι’ του ασθενούς εφ’ όσον τούτο ενδείκνυται.