Υπερτροφία Ρινικών Κογχών - Σκoλίωση Ρινικού Διαφράγματος
(Στραβό διάφραγμα)

Η εμπειρία μου με το πρόβλημα της υπερτροφίας των Ρινικών Κογχών που δυσχεραίνουν την ρινική αναπνοή είναι μακροχρόνια. Σε 68% ανέρχεται το ποσοστό των ασθενών που δεν μπορούν να αναπνέουν με το στόμα κλειστό και η αιτία είναι η Υπερτροφία των Κογχών. Μόνο σε 32% η ρινική δυσχέρεια οφείλεται αμιγώς σε  Στραβό Διάφραγμα που κατά κανόνα όμως συνοδεύεται από υπερτροφία των ρινικών κογχών. Με αυτή τη λογική λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τη συρρίκνωση των Κογχών είναι δυνατό να αποφευχθεί εντελώς μια εγχείρηση Διαφράγματος έστω και με την ελάχιστη σήμερα ταλαιπωρία που μπορεί να την συνοδεύει.

Σκολίωση Ρινικού Διαφράγματος

Σε εκατοντάδες περιστατικά διαχρονικά εφάρμοσα κατά καιρούς την διαθέσιμη για εκείνη την χρονική περίοδο Βιοτεχνολογία που στηριζόταν σε επιστημονικές Διεθνείς μελέτες.

Συμβατική Ηλεκτροδιαθερμία, Μονοπολική και Διπολική, Κογχοπλαστική, Κρυοπηξία, Υπέρηχο, Ραδιοσυχνότητες, L.A.S.E.R CΟ2 και τελευταία L.A.S.E.R. Εύκαμπτης Ίνας 1mm.

Η τελευταία αυτή τεχνολογία έχει σαφή πλεονεκτήματα έναντι όλων των άλλων μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί και που ο ίδιος έχω προσωπική εμπειρία.

Το μέγιστο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι με το ειδικό L.A.S.E.R. Εύκαμπτης Ίνας η καυτηρίαση γίνεται υποβλεννογόνια με Tunnel 1mm χωρίς να καταστρέφεται ο επιφανειακός βλεννογόνος και το επιθήλιο των κογχών, πράγμα που συμβαίνει κατά κανόνα με όλες τις άλλες προαναφερθείσες μεθόδους.

Το υποβλεννογόνιο τμήμα της Ρινικής Κόγχης, χαρακτηρίζεται από πλουσιότατο φλεβικό δίκτυο με πολλαπλές αναστομώσεις. Ο ασθενής λοιπόν μας λέει ότι όταν ξαπλώνει αριστερά, μπουκώνει η αριστερή μύτη, όταν γυρίζει δεξιά μπουκώνει η δεξιά. Αυτό στην Ιατρική το λέμε Αγγειοκινητική Ρίνιτιδα. Οι φλέβες δεν έχουν μυικό χιτώνα για να μπορούν να περιορίζουν «την πλημμύρα» του αίματος που μετακινείται αριστερά - δεξιά κατά την αλλαγή της κεφαλής μας στο κρεβάτι. Το ειδικό αυτό λοιπόν L.A.S.E.R. προσροφάται πρώτιστα από το κόκκινο χρώμα της αιμοσφαιρίνης και άρα εξαχνώνει και συρρικνώνει το φλεβικό δίκτυο που εμπεριέχει το αίμα, κύριο συστατικό του οποίου είναι η αιμοσφαιρίνη.

OFFICE - BASED SURGERY, Laser photocoagulation of the inferior turbinates - LASER-Κόγχες / Καυτηρίαση - Συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κόγχων που προκαλούν έντονη ρινική δυσχέρεια αναπνοής, με ειδικό LASER στο ιατρείο χωρίς αιμορραγία και πωματισμούς στη μύτη. Η αποκατάσταση της αναπνοής είναι άμεση και ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του μετά από μία ώρα. Επίσης είναι δυνατή η εκτομή ορισμένων τύπων ρινικού διαφράγματος παράλληλα με τη συρρίκνωση των κογχών.

Με το πέρας λοιπόν της επέμβασης, το μεγαλύτερο μέρος του υπό τον βλεννογόνο φλεβικό δίκτυο καταστρέφεται και αυτό με την σειρά του συρρικνώνει το μέγεθος συνολικά του όγκου και της μάζας της κόγχης που απέφρασε την ρινική κοιλότητα και δυσχέραινε την ομαλή ροή του αέρα από την μύτη προς τους πνεύμονες.

Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι οι εσχάρες από την «καυτηρίαση» συρρικνώνονται εδώ κατά πολύ λιγότερο σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους.

Τέλος σε επιλεγμένα περιστατικά που το Στραβό Διάφραγμα εμφανίζεται σαν «άκανθα» οστέινη ή οστεινοχόνδρινη, μπορούμε να εξαχνώσουμε αυτό το ανατομικό εμπόδιο στο Ιατρείο την ίδια χρονική στιγμή ταυτόχρονα με την υπόλοιπη διαδικασία συρρίκνωσης των κογχών. Αυτό το L.A.S.E.R. που έχει αυτή την δυνατότητα να κόβει και να εξαχνώνει μικροοστικές δομές δεν την έχει το L.A.S.E.R. CO2 (Διοξείδιο του Άνθρακα).

Οι συνήθεις μέχρι τώρα τεχνικές εφαρμόζονται υπό την καθοδήγηση συνήθως μετωπιαίου φωτισμού ή μικροσκοπίου και σπανίως σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο με ενδοσκόπιο.

Στην παρούσα μέθοδο από την αρχή μέχρι το τέλος η όλη διαδικασία διενεργείται με camera υψηλής ευκρίνειας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ και υπό την άμεση απεικόνιση σε οθόνη υψηλής επίσης ευκρίνειας. Σε ειδικό εργαλείο το οποίο εισέρχεται στην ρινική κοιλότητα είναι σχεδιασμένη θήκη για το κατάλληλο ενδοσκόπιο πανοραμικής εικόνας, για την διολίσθηση της εύκαμπτης ίνας του L.A.S.E.R. και σωληνίσκο απαγωγής - αναρρόφηση του προκύπτοντος καπνού από την εξάχνωση με το L.A.S.E.R..

Πριν
Μετά


Η ρινική κοιλότητα του ασθενούς προ και μετά τη διενέργεια συρρίκνωσης των κογχών με L.A.S.E.R. και αποκατάσταση της Σκολίωσης του Διαφράγματος (στραβό κοκαλάκι μύτης) με ειδικό L.A.S.E.R. και ειδικό Piezo-ultrasonic με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο και όχι σε νοσοκομείο. Ο ασθενής απεχώρησε από το ιατρείο μετά από μία ώρα με το πέρας της επέμβασης

Όλα αυτά συντείνουν ώστε η συρρίκνωση να είναι στοχευμένη στα σημεία που είναι υπεύθυνα για την δυσλειτουργία της ρινικής αναπνοής.

Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατή η περαίωση επέμβαση μέχρι την «ουρά» της κόγχης που βρίσκεται 12 εκατοστά από την είσοδο της μύτης. Μόνο ενδοσκοπικά μπορεί να φθάσεις και να επέμβεις σε αυτή την απόσταση. Βασική αποτυχία της αναποτελεσματικότητας των προγενέστερων μεθόδων ήταν η αδυναμία για τις περισσότερες τεχνικές να διενεργούνται με σύγχρονη ενδοσκοπική εικόνα έτσι ώστε να ελέγχεται βήμα βήμα η επέμβασή. Μετά τα ανωτέρω ο ασθενής αποχωρεί από το Ιατρείο ανακτώντας άμεσα την φυσιολογική του αναπνοή.

Κόγχες ρινικές - Καυτηρίαση με LASER

Καυτηρίαση - Συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κογχών που προκαλούν έντονη ρινική δυσχέρεια αναπνοής, με ειδικό LASER στο ιατρείο, χωρίς αιμορραγία και πωματισμούς στη μύτη. Η αποκατάσταση της αναπνοής είναι άμεση και ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του μετά από μια ώρα. Επίσης, είναι δυνατή η εκτομή ορισμένων τύπων Σκωλιώντος (στραβού) ρινικού διαφράγματος παράλληλα με τη συρρίκνωση των κογχών. Τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι πάρα πολλές εγχειρήσεις για Σκoλίωση Ρινικού Διαφράγματος (στραβό κοκκαλάκι της μύτης) είναι περιττές, αφού σοβαρότερη δυσχέρεια αναπνοής προέρχεται από τις υπερτροφικές κόγχες και όχι από το στραβό διάφραγμα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι αποφεύγεται μια εγχείρηση διαφράγματος με οπωσδήποτε σχετική ταλαιπωρία του ασθενούς και παραμένει η ένδειξη για χειρουργείο - κλινική σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις.
Διάφραγμα (στραβό κοκκαλάκι) της δεξιάς ρινικής θαλάμης που στραγγαλίζει την κάτω κόγχη της ρινός και παρεμποδίζει εντελώς την είσοδο του αέρα. Η μόνη λύση εδώ είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση του στραβού διαφράγματος και παράλληλα η καυτηρίαση με laser της κόγχης. Αυτή η πράξη δεν γίνεται στο ιατρείο αλλά μόνο σε κλινική.
Διάφραγμα - στραβό κοκκαλάκι στο αριστερό ρουθούνι, που εφάπτεται της ρινικής κόγχης και δημιουργεί συνεχή ρινίτιδα και συνεχή ρινική αναπνευστική δυσχέρια.

Οδηγίες σε ασθενείς προ και μετά επέμβαση F.E.E.L.S | Functional Endoscopic Endonasal Laser Surgery (Λειτουργική Ενδοσκοπική Ενδορρινική Χειρουργική με Laser)

Δύο ημέρες προτού έρθετε για την επέμβαση θα πρέπει να αρχίσετε να παίρνετε τα παρακάτω φάρμακα με την ακόλουθη σειρά:

 1. Ένα χάπι αντισταμινικό XOZAL ή ΖΙΡΤΕΚ κάθε βράδυ, που θα συνεχίσετε και 10 ημέρες μετά
 2. Εάν δεν είστε διαβητικός, κάνετε μια ένεση Propiochrone ενδομυικά
 3. Αλοιφή Vibrocil ή Otrivin σε κάθε ρουθούνι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και μετά 15΄-20΄ κάνετε Ρινοπλύσεις με ειδική συσκευή υδατικού περιεχομένου, Respimer
 4. Ψεκασμός μύτης μετά από 20΄ από τις ρινοπλύσεις, πρωί - βράδυ με spray AURID επί 20 ημέρες, από ένα ψεκασμό σε κάθε ρουθούνι
 5. Μετεγχειρητικά, κάθε βράδυ θα βάζετε ρινική αλοιφή Bactroban σε κάθε ρουθούνι για 20 ημέρες
 6. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία (spray και αλοιφή ξυλοκαίνης). Ο πόνος είναι μηδαμινός και υπάρχει απλώς μια παρoδική ενόχληση.

  Η επέμβαση στις κόγχες με ειδικό L.A.S.E.R. και η σχετική αναισθησία διαρκούν συνολικά από 45’ έως 1 ώρα μαζί με την αναμονή παρακολούθησης μετεγχειρητικά, χωρίς γάζες στη μύτη και με άμεση απελευθέρωση της αναπνοής!

  Στη συνέχεια αφού όλα πάνε καλά, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στο 95%, μπορείτε να επιστρέψετε στην οικία σας και την επόμενη μέρα στην εργασία σας.

  Την πρώτη εβδομάδα μετά την εφαρμογή του L.A.S.E.R. η μύτη σας θα είναι αρκετά βουλωμένη από το αναπόφευκτο οίδημα και τις εσχάρες (καύκαλα) από την καυτηρίαση.

  Καθημερινά θα φροντίζετε την μύτη σας όπως προεγχειρητικά. Κάθε μέρα που περνάει θα αποβάλλονται με το φύσημα της μύτης αναμενόμενες μικροεσχάρες (κόρες, κίτρινες - φαιοκίτρινες) που δεν είναι ούτε πύον ούτε μόλυνση, που μπορεί να μυρίζουν. Θα υπάρχει μια διαρκής όχληση στην ρινική σας αναπνοή μέχρι να πραγματοποιηθεί η αποβολή όλων αυτών των καταλοίπων που θα διαρκέσει 2-3 εβδομάδες, οπότε και θα επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα που βελτιώνει την Ρινική Αναπνοή.

  Την 10η περίπου μετεγχειρητική ημέρα όπως επίσης και την 20η θα επισκεφθείτε ξανά τον Γιατρό για ενδοσκόπηση της μύτης και καθαρισμό από τα τελευταία κατάλοιπα της καυτηρίασης. Εάν αιμορραγήσει λίγο ή μέτρια, μπορείτε να βάλετε ένα βαμβάκι βρεγμένο με λίγο οξυζενέ στο ρουθούνι που αιμορραγεί για 10 λεπτά. Σε περίπτωση που η αιμορραγία είναι πιο σοβαρή και δεν σταματά τότε επικοινωνείτε με τον Γιατρό τηλεφωνικά.

  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιατρού www.spapaspyrou.gr και δείτε μέσα από τα video στο youtube πώς διενεργεί ο Ιατρός την επέμβαση με το L.A.S.E.R. για τις κόγχες και το διάφραγμα.

 
 

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο