Εκκριτική Ωτίτιδα - Παρακέντηση Τυμπανικής Μεμβράνης

Παρακέντηση Τυμπανικής Μεμβράνης και τοποθέτηση σωληνίσκων παροχέτευσης μικράς ή μακράς διαρκείας. (Drain Tubes).

Η παρακέντηση ενδείκνυται σε περιπτώσεις μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης συλλογής υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη κατά κανόνα άσηπτου μη μικροβιακού (Εκκριτική Ωτίτις) και ο ασθενής προσέρχεται παραπονούμενος για βαρηκοϊα μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη που δεν έχει υποχωρήσει με εφαρμοσθείσα φαρμακευτική αγωγή.

Αυτή η επέμβαση γίνεται για μεν τα μικρά παιδιά με ολιγόλεπτη γενική αναισθησία στην κλινική και επιστροφή στην οικία μετά από παρέλευση ολίγων ωρών, για δε τους ενήλικες στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και με τη χρήση συμβατικών μεταλλικών μικροεργαλείων ή με LASER.

Video: Εκκριτική Ωτίτιδα - Κατά την διάρκεια της παρακέντησης
 
 
Σωληνίσκοι αερισμού μέσου ωτος για θεραπεία εκκριτικής ωτίτιδος

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο