Παραγαγγλίωμα Μέσου Ωτός - Glomous Jugularis

 
 
Εμβοές Σφύζουσες Μονόπλευρα / GLOMUS JUGULLARIS - Παραγαγγλίωμα Μέσου Ωτός

Αιτία: Η προβαλόμενη ωτοσκοπική εικόνα που δείχνει ένα ευμέγεθες νεόπλασμα, ξεκινά από την κοιλότητα του μέσου ωτός αιμοβριθέστατο και αποκαλείται Παραγαγγλίωμα ή GLOMUS JUGULLARIS. Προεγχειρητική διαγνωστική προσέγγιση - CTScan 3D με έγχρωμη απεικόνιση της αγγειοβρίθειας και Μαγνητική αγγειογραφία
Θεραπεία: Προεγχειρητικός εμβολισμός και ευρεία Ωτοχειρουργική αποκάλυψη του όγκου και εξαίρεσή του.