Παράλυση Λάρυγγος - Φωνητικών Χορδών

Παράλυση των φωνητικών χορδών άμφω.

Επισυμβαίνει μετά αφαίρεση συνήθως του Θυρεοειδούς αδένα. Στην περίπτωση αυτή, οι χορδές είναι ακίνητες στη μέση γραμμή δεν επιτρέπουν την ευχερή είσοδο και έξοδο αέρα προς και από τους πνεύμονες, προκαλώντας έντονη δύσπνοια στους ασθενείς ιδίως μετά κόπωση.

Οι ασθενείς αυτοί, παρά το γεγονός ότι έχουν παράλυτες τις φωνητικές χορδές, δηλαδή ακουμπάει η μία φωνητική χορδή στην άλλη μόνιμα βρισκόμενες σε μέση γραμμή αφήνοντας ένα ελάχιστο πέρασμα του αέρα ανάμεσά τους επιτυγχάνουν μία πολύ καλή φώνηση που διαφέρει ελάχιστα από τη φυσιολογική φώνηση.

Η άσπρη σκιά στην προσθία γωνία των Φωνητικών χορδών είναι implant – πρόθεση Montgomery για αποκατάσταση φωνής μετά παράλυση  φωνητικών χορδών.
Video αριστερά / δεξιά: ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΜΕΤΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ - Παράλυση φωνητικών χορδών μετά Θερεοειδεκτομή -- Αποκατάσταση αναπνοής με μέθοδο L.A.S.E.R. - Kashima χωρίς τραχειοστομία. Εάν υπάρχει ήδη τραχειοστομία, αυτή θα κλείσει αμέσως μετά την επέμβαση με LASER-- Vocal cord Paralysis -- L.A.S.E.R. Kashima operation

Δεκάδες τέτοιοι ασθενείς που έχουν υποστεί αυτή την επέμβαση επανέρχονται κοντά στις φυσιολογικές δραστηριότητες, δεν ροχαλίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ανεβαίνουν ανήφορο και σκαλιά χωρίς να δυσπνοούν όπως τούτο συνέβαινε έντονα στο παρελθόν.

Αντίθετα με την παραπάνω κατηγορία παραλύσεως των φωνητικών χορδών υπάρχουν ασθενείς επίσης με παράλυση (και εδώ συνήθως μετά από αφαίρεση του Θυροειδούς αδένα) που οι χορδές βρίσκονται σε καθήλωση εκτός μέσης γραμμής (παράμεση θέση) και ο ασθενής έχει σοβαρή απώλεια της έντασης της και μερική εισρόφηση υγρών και τροφών που προκαλούν ερεθιστικό βήχα.

Οι ασθενείς της κατηγορίας αυτής δεν δυσπνοούν, αλλά αναφέρουν κόπωση φωνητική στην προσπάθειά τους να μιλήσουν και να γίνουν αντιληπτοί από τον πλησίον. Η κατηγορία αυτών των ασθενών δεν κινδυνεύει από σοβαρή δύσποια που μπορεί να οδηγήσει σε τραχειοστομία.

Σε επιλεγμένα τέτοια περιστατικά η έγχυση διαφόρων ουσιών μέσα από τον λάρυγγα επί των φωνητικών χορδών με τοπική ή με γενική αναισθησία είναι δυνατόν να βελτιώσουν το ηχόχρωμα της φώνησης σημαντικά. Τέτοιες ουσίες διαχρονικά έχουμε εφαρμόσει σύμφωνα με την βιβλιογραφία όπως είναι Κολλαγόνο, Υαλουρονικό, Λίπος, Vox, και υγρό Teflon.

Video αριστερά / δεξιά: Παράλυση Φωνητικών Χορδών

Τα τρία πρώτα υλικά έχουν το μειονέκτημα της επανάληψης έγχυσης μετά από μερικούς μήνες ή και εβδομάδες, ενώ τα δύο τελευταία προκαλούν αντίδραση ξένου σώματος. Εναλλακτική και πλέον μακροχρόνια μετάθεση της πάσχουσας φωνητικής χορδής προς τη μέση γραμμή σε σχέση προς τα προαναφερθέντα υλικά είναι η δια εξωτερικής προσπέλασης τοποθέτηση ειδικών αλλοπλαστικών υλικών που απωθούν την σε παράμεση θέση ευρισκομένη φωνητική χορδή προς τη μέση γραμμή.

Υπάρχουν αρκετές όμως διαταραχές φώνησης-δυσφωνίες που δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης αλλά λογοθεραπείας. Αυτό εκτιμάται προσωπικά από τον Γιατρό, έτσι ώστε ο ασθενής να μην υποστεί άσκοπα χειρουργική επέμβαση ή και το αντίθετο, να μην ελπίζει σε αποφυγή χειρουργικής επέμβασης κάνοντας λογοθεραπεία.

 
Video: KASHIMA - ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ
 
 
Video: KASHIMA - ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ
 
Παραλύσεις λάρυγγος - Kashima operation - Paralysis of vocal cord