Διατομή χαλινού γλώσσης

Σε αρκετά παιδιά της σχολικής και προσχολικής ηλικίας ο χαλινός της γλώσσης είναι ευμεγέθης και προκαλεί διαταραχές της άρθρωσης του λόγου.

Εφ’ όσον ενδείκνυται η διατομή και σμίκρυνση του χαλινού της γλώσσης, τούτο μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικό τρόπο, ψαλίδι συνηθισμένο διατομής ιστών, καυτηρίαση, ultra sicion και με πλέον σύγχρονο μέσον τα τελευταία χρόνια, με ειδικό LASER διατομής και καυτηρίασης συγχρόνως. Αυτό το LASER περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του Ιατρείου, η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία ανώδυνα, διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, και ο ασθενής επιστρέφει στην οικία του άμεσα.