Χρονία Ωτίτιδα - Διάτρηση Τυμπανικής Μεμβράνης - Χολοστεάτωμα

Είναι φλεγμονώδης πάθηση μικροβιακή που μπορεί να αφορά την κοιλότητα του μέσου ωτός μόνον ή να επεκτείνεται και στη μαστοειδή κοιλότητα.

 
 
Χρονία Ωτίτιδα - Chronic Otitis Media

Ο τυμπανικός υμένας έχει πλήρως καταστραφεί, η διάτρηση είναι υφολική και έχει προκύψει συμφυτική ωτίτιδα - Αυτόματη Τυμπανοπλαστική - Το αυτί δεν "τρέχει", δεν έχει φλεγμονή, αλλά έχει σοβαρή βαρηκοία ο ασθενής γιατί στον αναβολέα (2α ώρα) δεν ακουμπά ο άκμωνας που έχει καταστραφεί. Στην 11η ώρα (πάνω αριστερά) υπάρχει κρατήρας - διάβρωση του οστού από προηγηθείσα ανάπτυξη Χολοστεατώματος.

Σύμφωνα με τον ωτοσκοπική εικόνα και λόγω της βαριάς βαρηκοίας του ασθενούς χρειάζεται Χονδροτυμπανοπλαστική - εξυγίανση του μέσου ωτός και της ευσταχιανής από τις συμφύσεις και τέλος Οσταριοπλαστική.

 
 

Χρονία Ωτίτιδα - Χολοστεάτωμα

 
 

Χαρακτηρίζεται από χρονία περιοδική ωτόρροια δύσομοσμο ή μη με έκκριμα βλεννώδες ή βλεννοπυώδες με παράλληλη καταστροφή τμήματος ή και ολοκλήρου της τυμπανικής μεμβράνης (μερική ή υφολική διάτρηση) και με πιθανή οστεόλυση των οσταρίων της κοιλότητος του μέσου ωτός και οστικών δομών του κροταφικού οστού.

Εάν μία διάτρηση και ωτόρροια δεν θεραπευτεί αποτελεσματικά εντός ενός ή δύο μηνών με την κατάλληλο φαρμακευτική αγωγή τότε ο ασθενής θεωρείται υποψήφιος για Τυμπανοπλαστική, μια εγχείρηση εξειδικευμένη για έμπειρους ωτοχειρουργούς που στοχεύει αφ’ ενός μεν στη δραστική αποφυγή των αιτίων της φλεγμονής του μέσου ωτός, αφ’ ετέρου δε στην ανακατασκευή της τρωθείσης τυμπανικής μεμβράνης και των οσταρίων με στόχο και την ακοοβελτίωση του ασθενούς στο βαθμό που τα διεγχειρητικά ευρήματα το επιτρέπουν.

Ερπητική Μυριγγίτις

Εάν η χρονία ωτίτιδα ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία και δεν είχε έγκαιρα διαγνωστεί και επιτυχώς αντιμετωπιστεί, τότε συνήθως καταλήγει μεταγενέστερα σε χρονία ωτίτιδα με συνύπαρξη Χολοστεατώματος.

Το Χολοστεάτωμα είναι μία καλοήθης μεν αλλά ιδιαίτερη ιστολογική οντότης που πέραν της χρονίας δύσοσμης ωτόρροιας είναι δυνατόν να προκαλέσει καταστροφή των οσταρίων που μεταβιβάζουν τον ήχο από το μέσο ούς στο έσω ούς, την μερική ή ολική καταστροφή της τυμπανικής μεμβράνης, (σοβαρή βαρηκοΐα) την οστεόλυση του κροταφικού οστού που φιλοξενεί την κοιλότητα του μέσου ωτός, την καταστροφή της μαστοειδούς κοιλότητος και ακόμη να προκαλέσει έτι περαιτέρω σοβαρές επιπλοκές όπως είναι Συρίγγιο στο Λαβύρινθο (σοβαρού βαθμού ίλιγγος), Παράλυση του Προσωπικού Νεύρου (πτώση της γωνίας του στόματος και αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων ομόπλευρα), Μηνιγγίτιδα, Απόστημα Εγκεφάλου, και Θρόμβωση του Σιγμοειδούς Κόλπου.

 
 
Εικόνα: Διάτρηση τυμπάνου

Στα μικρά παιδιά πολύ γρήγορα μια μέση ωτίτιδα με ή χωρίς διάτρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή πυώδη και σηπτική μαστοειδίτιδα και απαιτείται έμπειρος Ωτοχειρουργός για άμεση διάνοιξη και παροχέτευση της εμπυηματικής και σηπτικής κοιλότητος της μαστοειδούς, προτού προκύψουν ακόμη πιο σοβαρές και επικίνδυνες επιπλοκές από τον εγκέφαλο, τη μήνιγγα και το σιγμοειδή κόλπο.

Διάτρηση τυμπανικού υμένος σε μικρό παιδί
 
 
Είναι περιπτώσεις που θα πρέπει η επέμβαση να διενεργηθεί επειγόντως, "πριν ο ήλιος δύσει".

Η Ωτοχειρουργική μου εμπειρία στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω μορφών της χρονίας ωτίτιδας επί τριάντα και πλέον έτη είναι εξαιρετικά μεγάλη και ανέρχεται σε εκατοντάδες περιστατικά.

Εργαστήριο Κροταφικού Οστού, απαραίτητο για την εκπαίδευση του Ωτοχειρουργού λειτούργησε επί 15 χρόνια υπό την καθοδήγησή μου όπου εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 400 Συνάδελφοι από όλη τη χώρα όχι μόνον ειδικευόμενοι αλλά και ειδικευμένοι και έμπειροι προκειμένου να εξειδικευτούν περαιτέρω στην Ωτοχειρουργική, μία εξαιρετικά πολύπλοκη χειρουργική κάτω από το μικροσκόπιο. 

 
 
Χονδροτυμπανοπλστικη - Αποκατάσταση διάτρησης τυμπανικού υμένος
 
 
Διάτρηση Τυμπανικού Υμένος - Χρονία Ωτίτιδα
Χολοστεάτωμα

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο