Κόγχες Ρινικές - Laser Photocoagulation of Inferior Turbinates

 
 

Καυτηρίαση - Συρρίκνωση υπερτροφικών ρινικών κογχών που προκαλούν έντονη ρινική δυσχέρεια αναπνοής, με ειδικό LASER στο ιατρείο, χωρίς αιμορραγία και πωματισμούς στη μύτη. Η αποκατάσταση της αναπνοής είναι άμεση και ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του μετά από μια ώρα. Επίσης, είναι δυνατή η εκτομή ορισμένων τύπων Σκωλιώντος (στραβού) ρινικού διαφράγματος παράλληλα με τη συρρίκνωση των κογχών. Τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι πάρα πολλές εγχειρήσεις για Σκωλίωση Ρινικού Διαφράγματος (στραβό κοκκαλάκι της μύτης) είναι περιττές, αφού σοβαρότερη δυσχέρεια αναπνοής προέρχεται από τις υπερτροφικές κόγχες και όχι από το στραβό διάφραγμα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι αποφεύγεται μια εγχείρηση διαφράγματος με οπωσδήποτε σχετική ταλαιπωρία του ασθενούς και παραμένει η ένδειξη για χειρουργείο - κλινική σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις.

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο