Τραχηλικές διογκώσεις Καλοήθεις και Κακοήθεις

 
 

Οι διογκώσεις αυτές στον Τράχηλο μπορεί να είναι καλοήθεις (βραχιακές κύστεις, λιπώματα, κύστεις θυρεογλωσσικού πόρου) αλλά και κακοήθεις διογκώσεις από τραχηλικές μεταστάσεις που προέρχονται από γειτονικές πρωτοπαθείς καρκινικές βλάβες. Τέτοιες πρωτοπαθείς εστίες ευθυνόμενες για τις Τραχηλικές μεταστάσεις μπορεί να είναι, ο Καρκίνος του Λάρυγγος, ο Καρκίνος της Αμυγδαλής, ο Καρκίνος της Γλώσσης και του Στόματος, ο Καρκίνος του Υποφάρυγγα και του άνω στομίου του οισοφάγου, ο Καρκίνος του Ρινοφάρυγγα, Καρκίνος από Σιελογόνους αδένες, αλλά και από αιματολογικά νοσήματα.( Ν. Hodgkin)

Στις περιπτώσεις αυτές το σημαντικό δεν είναι μόνον η χειρουργική αφαίρεση των διογκώσεων αυτών του Τραχήλου είτε μέσα από μεμονωμένη αφαίρεση - βιοψία και ιστολογική εξέταση, ούτε και ο πλήρης λεμφογαγγλιακός καθαρισμός που συναφαιρεί όλους τους λεμφαδένες του Τραχήλου ύποπτους και μη.

Οι επεμβάσεις αυτές είναι συνήθως μεσαίας βαρύτητος για έναν πεπειραμένο χειρουργό.

Εξ ίσου σημαντικό, και πιθανόν πιο σπουδαίο είναι η διερεύνηση για ανεύρεση μη ορατής πρωτοπαθούς εστίας έτσι ώστε η θεραπευτική παρέμβαση να μη στοχεύει μόνον στις Τραχηλικές μεταστάσεις αλλά και στην πρωτοπαθή εστία που ευθύνεται για τις Τραχηλικές μεταστάσεις.

 
 
 
 
 
 
Παρωτιδεκτομές / PAROTIDECTOMY - NECK DISSECTION
Καρκίνος Στόματος - Γλώσσης ανεγχείρητος. Ο ασθενής έκανε κατάχρηση αλκοόλ και τσιγάρου.