Laser Robotic Ω.Ρ.Λ.

Είναι γεγονός ότι στην Ιατρική τα τελευταία χρόνια χάρις στη ραγδαία εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας έχουν επιτευχθεί σημαντικότατα επιτεύγματα τόσο στην έγκαιρη και ακριβή διαγνωστική προσέγγιση όσο και σε πρωτοποριακές χειρουργικές επεμβάσεις που φάνταζαν στο παρελθόν σαν επιτεύγματα επιστημονικής φαντασίας μόνον.

Η Ρομποτική Χειρουργική λοιπόν έχει σταδιακά εισχωρήσει στην Χειρουργική προσφέροντας επιπλέον πλεονεκτήματα για ορισμένες ειδικότητες περισσότερο και για άλλες λιγότερο όπως στην χειρουργική της Άνω και Κάτω Κοιλίας, την Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Χειρουργική Ενδοκρινών αδένων κ.τ.λπ.

Στην Ωτορινολαρυγγολογία θέλοντας να προτάξω ένα μέτρο και κανόνα Ιατρικής Δεοντολογίας, σύμφωνα και με την Διεθνή Βιβλιογραφία, είναι γεγονός ότι δεν έχει ευρύ πεδίο εφαρμογών ακόμη. Εκεί όμως που έχει θέση και μπορεί κατά πράξη και περίπτωση να εφαρμοσθεί επιτυχώς είναι σε εκτεταμένες βλάβες, καλοήθεις και κακοήθεις, του Στοματοφάρυγγα και του Υποφάρυγγα (βάση γλώσσας - φαρυγγικά τοιχώματα και Υπεργλωττιδική μοίρα Λάρυγγος).Για πρώιμα στάδια καρκίνου φωνητικών χορδών λάρυγγα - αμυγδαλών είναι περιττή και σπάταλη μία τέτοια διαδικασία χειρουργικής εμπλοκής με Ρομποτικό Σύστημα DA VINCI που από μόνη της καθίσταται υπερβολή. Η εφαρμογή όμως της Ρομποτικής Χειρουργικής όταν και όποτε ενδείκνυται σε επιλεγμένα περιστατικά έχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα και είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με όλες τις άλλες ειδικότητες που αναγκαστικά θα κάνουν έστω και μικρές εξωτερικές τομές στο δέρμα προκειμένου να περάσει το ενδοσκόπιο και οι Ρομποτικοί αρθρωτοί βραχίονες που θα προωθηθούν στο υπό εγχείρηση όργανο. 

Στην Λαρυγγολογία δεν χρειάζεται καμία τέτοια τομή εξωτερική αφού η πύλη εισόδου εδώ είναι η στοματική κοιλότητα και διαστοματικά υπάρχει 25ετής εμπειρία τόσο με συμβατικά μικροεργαλεία Χειρουργικής όσο και Χειρουργική με L.A.S.E.R. με την καθοδήγηση μικροσκoπίου ή ενδοσκοπίου για όλων των ειδών τις νεοπλασίες, καλοήθεις και κακοήθεις, που υπάρχουν στον Στοματοφάρυγγα-Υποφάρυγγα-Λάρυγγα. Εκείνο που άλλαξε με τη Ρομποτική Χειρουργική είναι ότι αντί να χρησιμοποιείται Μικροσκόπιο εισάγουμε μέσα από τον στοματοδιαστολέα ενδοσκόπιο το οποίο μεταφέρει με 3D κάμερα την εικόνα του χειρουργικού πεδίου στο Monitor και έτσι η ορατότητα του χειρουργού που βρίσκεται σε απόσταση από τον ασθενή είναι στερεοσκοπική και είναι σε θέση να εκτελεί μέσα από την Κονσόλα και με τρισδιάστατη (3D) οθόνη όλους τους απαραίτητους χειρισμούς ακριβέστερα.

Η καλύτερη ορατότητα με τη Ρομποτική Χειρουργική 3D high definition εικόνας υπόσχεται για τον ασθενή πολύ μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών ιδιαίτερα για υψηλού επιπέδου και δύσκολες επεμβάσεις και ταχύτερη ανάρρωση.

Τεχνικά, μέσα από το ίδιο προστόμιο του Στοματοδιαστολέα διαμέτρου 5-7 εκατοστών εισέρχονται πολύ εύκολα οι 4 κύριοι αρθρωτοί βραχίονες του Ρομπότ αναίμακτα και ατραυματικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χειρουργική εφαρμογή λοιπών ειδικοτήτων που χρειάζονται τρεις τουλάχιστον διαφορετικές διαδερμικές πύλες εισόδου.Ο ένας από τους βραχίονες του ρομπότ που υποκαθιστά συνήθως το χειρουργικό χέρι καταλήγει σε διαθερμία ή L.A.S.E.R. για τομή και καυτηρίαση του προς εκτομή όγκου. 
Πιο σύγχρονος και αποτελεσματικός τελικά όμως τρόπος είναι αυτός που ο Ρομποτικός βραχίονας είναι εξοπλισμένος με L.A.S.E.R. εύκαμπτης ίνας γιατί το L.A.S.E.R. ως γνωστόν έχει αποδεκτά από ετών μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι της καυτηρίασης.

Το “στήσιμο” του Ρομπότ είναι θέμα λίγων λεπτών για το Λαρυγγολογικό πεδίο αντίθετα με άλλα πεδία χειρουργικών ειδικοτήτων που η προετοιμασία είναι πλέον χρονοβόρα. 
Από εκεί και πέρα πλέον ο χειρισμός μέσα από κονσόλα είναι πάρα πολύ απλός.

 

Προσοχή όμως!
Το Ρομποτ δεν είναι σε θέση να εκτιμά τις κρίσιμες παραμέτρους του υπό εξαίρεση καρκίνου. Το ιατρικό χειρουργικό στρατηγικό πλάνο που είναι διαφορετικό από περίπτωση σε περίπτωση δεν το καθορίζει το Ρομπότ. Πίσω από την κονσόλα ο Χειρουργός είναι αυτός που σχεδιάζει και αποφασίζει για όλα τα παραπάνω και θα πρέπει να έχει μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία ιδίως με την αντιμετώπιση του καρκίνου της περιοχής και αυτός είναι που θα καθοδηγεί τους βραχίονες του Ρομπότ ανάλογα τα διεγχειρητικά ευρήματα που ανακύπτουν (επέκταση – διήθηση παρακειμένων μορίων του υπό εξαίρεση όγκου, κ.τ.λπ).

Η Ρομποτική Χειρουργική δεν υποκαθιστά τα σοβαρά ελλείμματα γνώσης και εμπειρίας άπειρων Χειρουργών σε σχέση με την διαχείριση αρρώστων με καρκίνο της περιοχής. 
Η βαθειά προϋπάρχουσα γνώση με συμβατική χειρουργική στον υποφάρυγγα κυρίως, είναι προαπαιτούμενο και η Ρομποτική Χειρουργική έρχεται σαν μετεξέλιξη υποκαθιστώντας ουσιαστικά χειρισμούς που μέσα από τους Ρομποτικούς αρθρωτούς βραχίονες είναι πιο ευέλικτοι σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση και την ακριβέστερη εκτομή του όγκου χωρίς άσκοπη εκτομή και υγιών παρακειμένων δομών.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του Ρομπότ είναι ότι ο Χειρουργός έχει μεγαλύτερο οπτικά εύρος χειρουργικού πεδίου και ελέγχει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις του αφού τα εργαλεία του κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις (360 μοίρες), με αποτέλεσμα οι επεμβάσεις να γίνονται πιο ακριβείς και ασφαλείς.

Η συμβατική βέβαια χειρουργική κάτω από το Σύγχρονο Χειρουργικό μικροσκόπιο δίνει εξίσου τρισδιάστατη απεικόνιση στον Χειρουργό και η λεπτή διαφορά βρίσκεται απλώς στην ευελιξία που έχουν οι αρθρωτοί βραχίονες να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και σε υποεπιφάνειες ιστικές πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Το ΥΓΕΙΑ διαθέτει την πλέον Εξελιγμένη μονάδα Ρομπότ που σε συνδυασμό με την Μακροχρόνια εμπειρία μου ειδικότερα σε επεμβάσεις με L.A.S.E.R. σε σοβαρά περιστατικά όπως όγκους Υποφάρυγγα και Φάρυγγα, δίδεται επιπλέον υπόσχεση για διεκπεραίωση χειρουργική σοβαρών προβλημάτων με πλέον αξιόπιστο λόγο και υπευθυνότητα. 

Όλα αυτά στοχεύουν και αποσκοπούν στην μακροχρόνια επιβίωση του ασθενούς μέσα από την Βέλτιστη Αξιοποίηση και της Τεχνολογίας.

Από πρόσφατη (Ιούλιος 2013) επιτυχή Ρομποτικη χειρουργική με συνδυασμό και LASER για προχωρημένο καρκίνο επιγλωττίδος Λάρυγγος. Διεσώθησαν οι φωνητικές χορδές και η ασθενής σε λιγότερο από μία εβδομάδα επέστρεψε υγιής στο σπίτι της με ομιλία και κατάποση φυσιολογική

ROBOTIC SURGERY – (DA VINCI)

Ενδείξεις – Εφαρμογές

Μέχρι σήμερα στην Ωτορινολαρυγγολογία η Ρομποτική Χειρουργική έχει περιορισμένες εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να επέμβουμε στο ΥΓΕΙΑ σε επιλεγμένα περιστατικά :

ΣΤΟΜΑΤΟΣ – ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ με Όγκους - Νεοπλάσματα 
* Αμυγδαλών 
* Βάσης Γλώσσας 
* Μαλθακής Υπερώας 
* Φαρυγγικού τοιχώματος 
* Παραγαρυγγικού χώρου

ή σε Όγκους – Νεοπλάσματα

ΛΑΡΥΓΓΑ – ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ 
* Υπεργλωττιδικής περιοχής Λάρυγγα 
* Γλωττιδικής περιοχής Λάρυγγα – Φωνητικών χορδών 
* Απιοειδών βοθρίων

Η Ρομποτική Χειρουργική εκτός από τις προαναφερθείσες ανατομικές περιοχές δεν έχει μέχρι σήμερα άλλες εφαρμογές στην Ωτορινολαρυγγολογία. 
Σε πειραματικό ακόμα στάδιο βρίσκεται η Ρομποτική Ωτοχειρουργική και ίσως μελλοντικά να συμπεριληφθεί και αυτή στο φάσμα των εφαρμογών. 
Στην Ρινοχειρουργική «ουδέν νεώτερο».

Επιφυλάξεις – Αντενδείξεις – Αποκλεισμός Περιστατικών

Οι καθιερωμένες εντενδείξεις και κανόνες για την Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου παραμένουν αδιαπραγμάτευτες τόσο για τη Συμβατική Χειρουργική όσο και για την ελάχιστα επεμβατική εγχειρητική διαχείριση που προσφέρει η Σύγχρονη Βιοτεχνολογία με ποικίλο εξοπλισμό και εργαλεία μεταξύ των οποίων έχει θέση και το Robot Da Vinci.

Η επιλογή περιστατικών παραμένει ουσιώδης παράμετρος και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι μόνον επιστημονικά που τελικό στόχο θα έχουν την μακρόχρονη επιβίωση του ασθενή με την λιγότερη αναπηρία.

Transoral Surgery (T.O.R.S.) - Διαστοματική Ρομποτική Χειρουργική

Πλεονεκτήματα για τον ΑΣΘΕΝΗ.
* Ελαχιστοποίηση διεγχειρητικής απώλειας αίματος. 
* Δεν καταλείπει ορατές ουλές. 
* Δεν χρειάζεται τραχειοστομία. 
* Σπανιότερες επιπλοκές σε σύγκριση με άλλες τεχνικές. 
* Βραχεία νοσηλεία. 
* Ταχεία ανάρρωση με διατήρηση κατά το μέγιστο φυσιολογικής ομιλίας και κατάποσης.

Πλεονεκτήματα για τον ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ

* Παρέχει Στερεοσκοπικά (3D) και υψηλής ανάλυσης (HD) Διεγχειρητικές εικόνες που επιτρέπουν ακριβέστερους εγχειρητικούς χειρισμούς.

* Συμβάλλει στον ασφαλέστερο συγκερασμό εγχειρητικών χειρισμών που στοχεύουν αφ’ενός μεν στην Ριζικότητα της καρκινικής βλάβης, με παράλληλα όμως Διατήρηση στο μέγιστο δυνατό της λειτουργικότητας του οργάνου .

* Χάρις στους Ρομποτικούς αρθρωτούς βραχίονες επιτυγχάνονται 360ο εγχειρητικοί χειρισμοί. Αυτό δίδει πλεονέκτημα στον χειρουργό να εκτάμει επί των υγιών ορίων και όχι μόνον κατ’ επιφάνεια αλλά και υποεπιφανειακά έτσι ώστε να εκτιμήσει την επέκταση και σε βάθος του όγκου συνεπικουρούσης βέβαια της Στερεοσκοπικής (3D) εικόνας.

* Σε περίπτωση συρραφής μοσχευμάτων για ενδοστοματική πλαστική αποκατάσταση ελλειμάτων, αυτό επιτυγχάνεται ευχερέστερα με τους Ρομποτικούς αρθρωτούς και εύκαμπτους βραχίονες επιλύοντας ένα σοβαρότατο προβλήματα δυσχερούς ή και ανέφικτης συρραφής με τα μέχρι τώρα διατιθέμενα συμβατικά εργαλεία.

* Η υπό το Μικροσκόπιο Συμβατική Χειρουργική δίδει την δυνατότητα 3D εικόνας μεν αλλά «βλέπει» και στοχεύει χειρουργικά μόνον απέναντι και σε ευθεία γραμμή. Οι γωνίες επισκοπούνται με την εναλλασσόμενη εξωτερική πίεση του τραχήλου από βοηθό. Αντίθετα με την Ρομποτική Χειρουργική παρέχεται η δυνατότητα χρήσης και εναλλαγής ενδοσκοπίων με διαφορετικές γωνίες οπτικής 30ο, 45ο, 70ο, 90ο εισφέροντας έτσι στον χειρουργό πληρέστερη εικόνα της υπό εκτομήν καλοήθους ή κακοήθους βλάβης.

Συμπερασματικά λοιπόν η Ρομποτική Χειρουργική δεν είναι μαγικό όπλο ούτε πανάκεια αλλά υπάγεται στους ίδιους κανόνες της Χειρουργικής ιδίως της Ογκολογίας και ακολουθεί την ίδια νομοτέλεια και η εφαρμογή της έχει θέση μόνον όπου και όταν ενδείκνυται.

Προϋπόθεση όμως, ότι θα διενεργούνται τα προαναφερθέντα κάτω από τους χειρισμούς Χειρουργού με μακρόχρονη εμπειρία με την συμβατική χειρουργική ιδίως σε ό,τι αφορά τον Καρκίνο. 
Μην ξεχνάμε ότι η Ρομποτική Χειρουργική είναι μετεξέλιξη της Συμβατικής Κλασικής Χειρουργικής. Είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο να ξεκινά κάποιος χειρουργός την πρωτοεμπειρία του στον καρκίνο με Ρομποτική Χειρουργική, έχοντας αναπόφευκτα τεράστιο κενό γνώσης και απαραίτητης εμπειρίας με την Χειρουργική Ογκολογία που είναι προαπαιτούμενο για να χειρουργεί και με Robot Da Vinci. 
Μην παραβλέπουμε το ότι το Robot Da Vinci είναι ένα ακόμη εργαλείο εγχειρητικής τεχνικής. 
Η εγχειρητική μέθοδος είναι τέχνη ενώ η Χειρουργική είναι η Επιστήμη την οποία υπηρετεί η εγχειρητική. Αυτό είναι δόγμα στην Ιατρικής και θα πρέπει ο Ιατρός να μην αρκείται να είναι Χειριστής μόνον της νέας τεχνολογίας αλλά πρώτιστα Διαχειριστής των προβλημάτων υγείας των ασθενών του
Παράλληλα όμως ο έμπειρος χειρουργός θα πρέπει να μην εφησυχάζει σε αυτά που ξέρει και μόνον, αλλά να αφομοιώνει τη νέα τεχνολογία και να μην την αφορίζει. Εξ’ άλλου γίνεται πιο αποδοτική-καταληπτή και πλέον εύκολη για τον έμπειρο χειρουργό κάθε νέα καινοτομία παρά για κάποιον που οικοδομεί μονοδιάστατα σε μια και μόνον τεχνική έχοντας ελλείμματα σοβαρά ολιστικής προσέγγισης της Χειρουργικής. Η Ιατρική πάει μπροστά μόνον όταν υπακούει στην αναγκαιότητα της Συνεχιζόμενης Δια Βίου Εκπαίδευσης – Continuous Εducation.

Α.Ε. Καθηγητής Σπύρος Παπασπύρου 
Χειρουργός Ωτο – Ρινο – Λαρυγγολογος 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ